קרנות נאמנות

קרן נאמנות היא כלי שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך. קרן נאמנות מנוהלת על ידי מנהל קרן ובראש כל קרן עומד מנהל השקעות, אשר תפקידו לנהל את הקרן בהתאם להוראות הדין ומדיניות ההשקעות של הקרן. המשקיע בקרן יכול לרכוש ולמכור את יחידות ההשתתפות שלו בכל יום שבו מתקיים מסחר בקרן, מה שמאפשר נזילות יומיומית גבוהה. יתרון נוסף של השקעה בקרן נאמנות הוא דחיית תשלום מס. בקרנות נאמנות פטורות המשקיעים נהנים מדחיית מועד תשלום המס עד למועד פדיון יחידותיהם בקרן, כלומר כל זמן שתמשיכו להחזיק בקרן לא תשלמו את המס גם אם ניירות ערך בתוך הקרן יימכרו ברווח*. לרוב, בעלי יחידות בקרנות נאמנות לא נושאים בעמלות רכישה / מכירה של ניירות ערך. בבואכם לבחור את הקרן המתאימה עבורכם, מומלץ **, לדעתנו, לשקול פרמטרים כגון המוניטין והוותק של מנהל הקרן, תחלופה נמוכה של מנהלי השקעות בקרן,

וכמובן גם את ביצועי הקרן לאורך זמן* מנהל ההשקעות החיצוני הינו אימפקט ניהול תיקי השקעות בע"מ, מנהל הקרנות הינו איילון קרנות נאמנות בע"מ. *בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן, הקרן עשויה להיות מחויבת בתשלום מס בגין הכנסות ורווחים מני"ע בחו"ל וזאת בנוסף למס שבעל היחידות בקרן ישלם במועד פדיון היחידות שהחזיק בגין הרווח שנצבר על היחידות שפדה. **אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק השקעות לרבות יעוץ מס או משום ייעוץ או שיווק פנסיוני. האמור לעיל אינו מהווה חלופה לייעוץ אישי המותאם לצרכיו של הלקוח ע"י יועץ מוסמך. אין באמור התחייבות מטעם מנהל הקרן להשגת תשואה עודפת. אין באמור הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת. אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרנות להשגת תשואה כלשהי ט.ל.ח.

ניהול ההשקעות של החברה מושתת על המתדולוגיה הבאה: צוות מקצעונים ממוקדי תחומי השקעות שונים: מניות, קונצרני וממשלתי פעילות רוחבית בכל הקרנות המובלות על ידי הצוותים המקצועיים אינטגרציה של השקעות חול וישראל בצוותים, בניתוח השקעות בקרנות קרן נאמנות, לעומת השקעה ישירה בשוק ההון, מאפשרת גם למשקיע חסר ניסיון להשיג חשיפה רחבה למגוון פעילויות ונכסים בשוקי ההון בארץ ובחול.

video

שאלות  נפוצות  

מהי קרן נאמנות?

קרן נאמנות היא כלי שמטרתו השקעה משותפת בני"ע והפקת רווחים משותפת מהחזקתם. קרן נאמנות מנוהלת ע"י מנהל קרן, ופועלת עפ"י הסכם נאמנות ותשקיף. השקעה בני"ע באמצעות קרן נאמנות מתבצעת בהתאם למדיניות השקעה הנקבעת מראש. מדיניות ההשקעות, ניתנת לשינוי מעת לעת בתנאים מסוים.

מה ההבדל בין קרן נאמנות לתיק השקעות

ישנם מספר הבדלים בין שתי אפשרויות ההשקעה:

  • גיוון ופיזור - קרן נאמנות מורכבת מסכום כסף גדול יותר ממרבית תיקי ההשקעות. היקף זה מאפשר גיוון ופיזור רחבים יותר.

  • גמישות - בקרן נאמנות, הודות להיקף ההשקעות הנרחב של הקרן, תעריפי עמלות הקניה והמכירה עשויים להיות נמוכים באופן יחסי ולכן באופן עקרוני מנהל קרן חופשי יותר ליזום פעולות השקעה, על מנת להתאים אותן למצבים המשתנים של השוק.

  • מס רווחי הון - בניהול תיק השקעות, כל פעולה של מכירה היא אירוע מס. כאשר ההשקעה מנוהלת באמצעות קרן נאמנות פטורה, המשקיע משלם מס רק בעת מכירת יחידות הקרן. הרווח הוא כפול: גם הדחייה בתשלום המס, וגם אפשרות התשואה הנוספת על סכום המס שטרם נוכה.

כיצד ניתן לעקוב אחר ביצועי קרן הנאמנות?

ביצועי קרנות הנאמנות מתפרסמים מדי יום על ידי הבורסה לניירות ערך. ניתן לבדוק ביצועים אלה לאורך זמן (לדוגמה יום אחרון, חודש אחרון, מתחילת שנה, שנה וכו').

כיצד ניתן לרכוש יחידות בקרנות נאמנות?

ניתן לרכוש יחידות השתתפות בקרנות נאמנות בחשבון הבנק. מעבירים הוראה פשוטה דרך המערכות הדיגיטליות או באמצעות יועץ ההשקעות בסניף.


גילוי נאות

קרנות נאמנות:

קרן נאמנות היא כלי שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך. קרן נאמנות מנוהלת על ידי מנהל קרן ובראש כל קרן עומד מנהל השקעות, אשר תפקידו לנהל את הקרן בהתאם להוראות הדין ומדיניות ההשקעות של הקרן. המשקיע בקרן יכול לרכוש ולמכור את יחידות ההשתתפות שלו בכל יום שבו מתקיים מסחר בקרן, מה שמאפשר נזילות יומיומית גבוהה.

יתרון נוסף של השקעה בקרן נאמנות הוא דחיית תשלום מס. בקרנות נאמנות פטורות המשקיעים נהנים מדחיית מועד תשלום המס עד למועד פדיון יחידותיהם בקרן, כלומר כל זמן שתמשיכו להחזיק בקרן לא תשלמו את המס גם אם ניירות ערך בתוך הקרן יימכרו ברווח*. לרוב, בעלי יחידות בקרנות נאמנות לא נושאים בעמלות רכישה / מכירה של ניירות ערך. בבואכם לבחור את הקרן המתאימה עבורכם,
מומלץ ** , לדעתנו, לשקול פרמטרים כגון המוניטין והוותק של מנהל הקרן, תחלופה נמוכה של מנהלי השקעות בקרן,וכמובן גם את ביצועי הקרן לאורך זמן*

מנהל ההשקעות החיצוני הינו אימפקט ניהול תיקי השקעות בע"מ, מנהל הקרנות הינו איילון קרנות נאמנות בע"מ.

*בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן, הקרן עשויה להיות מחויבת בתשלום מס בגין הכנסות ורווחים מני"ע בחו"ל וזאת בנוסף למס שבעל היחידות בקרן ישלם במועד פדיון היחידות שהחזיק בגין הרווח שנצבר על היחידות שפדה.

**אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק השקעות לרבות יעוץ מס או משום ייעוץ או שיווק פנסיוני. האמור לעיל אינו מהווה חלופה לייעוץ אישי המותאם לצרכיו של הלקוח ע"י יועץ מוסמך. אין באמור התחייבות מטעם מנהל הקרן להשגת תשואה עודפת. אין באמור הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת. אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרנות להשגת תשואה כלשהי ט.ל.ח

1. עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט
2. עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט
4. עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט
B. עד 30% חשיפה מטח בערך מוחלט

השאר פרטים ונחזור אליך