מקצוענות

בגישה אישית

מקצוענות

בגישה אישית

אימפקט (B4) מניות

מס' נ''ע 5120225

אימפקט (B4) מניות

מס' נ''ע 5120225

1-2.png

37.45%

תשואה לשנתיים

(01.05.19-30.04.21)

2-1.png

42.79%

תשואה ל – 12 חודשים

(01.05.20-30.04.21)

3-1.png

13.85%

תשואה מתחילת השנה

(01.01.21-30.04.21)

קרן אימפקט (B4) מניות מאפשרת למשקיע להיחשף בפיזור גבוה, בשיעור של 50% ועד 120% מסך נכסי הקרן. מנהל הקרן ישאף להשיג תשואה עודפת על תשואת מדד מניות כללי.

קרן אימפקט (B4) מניות ניתנת לרכישה ישירה בבנק בן מתנהל חשבונך, באמצעות אתר האינטרנט, האפליקציה ויועץ ההשקעות בבנק.

קרן אימפקט (B4) מניות מאפשרת למשקיע להיחשף בפיזור גבוה, בשיעור של 50% ועד 120% מסך נכסי הקרן. מנהל הקרן ישאף להשיג תשואה עודפת על תשואת מדד מניות כללי.

קרן אימפקט (B4) מניות ניתנת לרכישה ישירה בבנק בן מתנהל חשבונך, באמצעות אתר האינטרנט, האפליקציה ויועץ ההשקעות בבנק.

יתרונות ההשקעה בקרן נאמנות

יתרונות ההשקעה בקרן נאמנות

השקעה בקרן נאמנות עשויה לייצר יתרונות למשקיעים בהן:

השקעה בקרן נאמנות עשויה לייצר יתרונות למשקיעים בהן:

השאירו פרטים למנהל ההשקעות החיצוני* של אימפקט

4 – עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט. B – עד 30% חשיפה למט”ח בערך מוחלט. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון על פי דין, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן. רכישת היחידות בקרן היא רק בהסתמך על הדוח השנתי בתוקף במועד הרכישה והדיווחים המיידיים. אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד.
מנהל הקרן: איילון קרנות נאמנות בע”מ. מנהל השקעות חיצוני: אימפקט ניהול תיקי השקעות בע”מ.
אין באמור כדי להוות התחייבות של מנהל הקרן להשיג את התשואה האמורה.

השאר פרטים
ונחזור אליך